Yin Yoga

Yin Yoga

Bij Yin Yoga zijn de  houdingen gericht op het versoepelen van het bindweefsel en de gewrichten. Al onze organen, spieren en botten zijn omhuld met een netwerk van bindweefsel. Het verbindt en beschermt onze organen en geeft ons lichaam structuur. Het is letterlijk en figuurlijk bepalend hoe lekker we in ons vel zitten.

Hoewel Yin Yoga een langzamere vorm van Yoga is, kan het toch intensief zijn. De houdingen worden langer vastgehouden waardoor je diepere lagen in je lichaam bereikt. Het gaat om het loslaten en ontspannen. Juist het rustige karakter van deze yogastijl spreekt veel mensen aan.

Yin Yoga kan beoefend worden in combinatie met een meer dynamische (Yang) vorm van Yoga, zoals Vinyasa, en is ook een prima aanvulling op sporten als zwemmen, hardlopen of fitness.

Paul Grilley, de grondlegger van Yin Yoga:
“Hoewel kracht belangrijk is voor onze algehele fysieke en mentale welzijn, is het niet de spierkracht, maar de flexibiliteit van onze gewrichten die ons het gevoel geven letterlijk lekker in ons vel te zitten.”

Relax, Let Go & Surrender.

“We don’t use our body to get into a pose, we use the pose to get into our body.”
Bernie Clark

Yin Yoga

Exercises that create a gentle traction of the connective tissue and give flexibility to the joints are called Yin. Every organ, muscle and bone in our bodies is supported by a framework of connective tissue. Connective tissue connects and protects our organs and gives structure to our bodies. It determines how comfortable we feel inside our bodies.

Despite being a calmer yoga style, Yin Yoga can be intense. Because poses are held longer, it reaches the deeper layers of the body. Yin Yoga is about letting go and relaxing. It is precisely the calm nature of this Yoga style that appeals to many people.

Yin Yoga can be combined with a more dynamic (Yang) style of yoga, such as Vinyasa, but it is also a great addition to sports, such as swimming, running and fitness.

Paul Grilley, the founder of Yin Yoga:
”As important as it is for our physical and mental well-being to be strong, it is not muscular strength that gives us the feeling of ease and lightness in the body, it is the flexibility of the joints”.

Yin yoga lessen door Soraya

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
10:00 - 11:00 TrainMore Amsterdam Piet Heinkade10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00 TrainMore Amsterdam Piet Heinkade18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00 TrainMore Amsterdam Piet Heinkade20:00 - 21:00
Click on the class name to get additional info