Vinyasa Yoga

Dynamische Yoga

Vinyasa Yoga is een yogastijl waarbij je werkt aan de opbouw van kracht, flexibiliteit, balans, focus en het verdiepen van de ademhaling en het helpt je geest tot rust te brengen. Door regelmatige beoefening maak je je lichaam sterker, soepeler en verbeter je je lichaamshouding.

Het is een dynamische vorm van Yoga waarin de verschillende houdingen elkaar afwisselen op het ritme van de ademhaling. Vinyasa yoga wordt ook wel Flow Yoga genoemd, omdat de houdingen geleidelijk en soepel in elkaar overgaan, zoals een dans, waarin de ademhaling van essentieel belang is.

Elke les wordt veilig opgebouwd en bestaat uit vaste onderdelen, beginnende met een moment van stilte, gevolgd door opwarming van het lichaam, een aantal staande en grondhoudingen en eindontspanning.

Doordat yoga kan worden beoefend op je eigen niveau, zijn de lessen voor een ieder toegankelijk. In de yoga bestaat geen competitie, doe wat in jouw fysieke vermogen ligt, wat goed voelt voor je lichaam en je lichaam zal je dankbaar zijn!

Vinyāsa is een Sanskrietwoord dat vaak wordt gebruikt in relatie tot bepaalde yogastijlen, meestal verwijzend naar een overgang tussen twee verschillende posities.
Zoals veel Sanskrietwoorden heeft Vinyāsa veel betekenissen; nyasa staat voor “plaats” en vi voor “op een speciale manier”.  De term Vinyāsa kan ook worden gebruikt om te verwijzen naar een stijl van yoga die als één ademhaling wordt beoefend en is gebonden aan één beweging.

Strength, flexibility, balance & focus.

“Do your practice and all is coming.”
Sri K. Pattabhi Jois

Dynamic Yoga

Vinyasa Yoga is a yoga style, which helps to build up more strength, flexibility, balance and focus. It will deepen the breath and helps to calm the mind. By practising on a regular basis it will make you physically stronger and you will improve your body posture.

It is a dynamic style of yoga, where all the different postures are linked together with the rhythm of your breath. Vinyasa Yoga sometimes is called Flow Yoga, since the postures move together gradually and flowing as a dance, with the breathing being of essential importance.

Every class will be gradually build up safely and with attention to alignment, starting with a moment of stillness, followed by warming up the body, a number of standing en floor postures and ends with a short relaxation.

There is no such thing as being good or bad in yoga, so my classes are accessible for all levels. There is no competition, you just do the best you can and what feels good for your own body, your body will thank you!

Vinyāsa is a Sanskrit term often employed in relation to certain styles of yoga, that usually refers to a transition between two different positions.
Like many Sanskrit words, Vinyāsa has many meanings; nyasa denotes “to place” and vi denotes “in a special way.” The term Vinyāsa can also be used to reference a style of yoga practised as one breath, tied to one movement.

Vinyasa Flow yoga lessen door Soraya

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
07:00 - 08:00 SportCity Amsterdam Willem de Zwijgerlaan07:00 - 08:00
08:00 - 09:00 TrainMore Amsterdam Piet Heinkade08:30 - 09:30
09:00 - 10:00 TrainMore Amsterdam Piet Heinkade09:30 - 10:30TrainMore Amsterdam Piet Heinkade09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00 SportCity Amsterdam Willem de Zwijgerlaan17:30 - 18:30
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00 TrainMore Amsterdam Piet Heinkade19:00 - 20:00
Click on the class name to get additional info